logo      
Séria MONOLITH

MONOLITH čerpá energiu z pevnosti a odolnosti porfýru. K dispozícii je v troch oblastiach - Bush-tepaná, prírodná a leštenej-3D-dimenzionálno geometrických a z plných vložiek. Monolith je vo veľkostných formátoch až 60 x 120 cm-vo vysokej univerzálnosti a pozoruhodným obsahom materiálov. Vyrobený je v celom tele kameninou s technológiou "kontinuálne". Monolith môže byť použitý na riešenie kontinuity vo vnútornom aj vonkajšom prostredí a pre všetky použitia, a to ako komerčné a rezidenčné.

Monolith draws its energy from the strength and resistance of porphyry. Available in three surface finishes – bush-hammered, matt and brushed – and completed with geometric and three-dimensional inserts, Monolith comes in large-size slabs – up to 60 x 120 cm – which have a high degree of versatility and outstanding physical qualities. Made in full-body porcelain stoneware with “continuous” technology, Monolith can be used in situations requiring continuity in internal and external environments and in all contexts, both commercial and residential.

© 2013 Cominteriér