logo      
Séria SISTEM A

Narodil sa vo výskumnom laboratóriu Marazzi Group, SISTEM A a je to kryštalizovaný porcelán gres vyrobený v patentovanej technológii na ktorý sa vzťahuje patentová prihláška, ktorá umožňuje pozoruhodnú trojrozmerný a farebnú hĺbku. Zelená produkt (environmentálna značka certifikované, LEED), SistemA má šesť teplých tónov, tie sú nasýtené a dáva možnosť robiť flush na vyžiadanie. Narodil sa vo veľkom formáte a výnimočnom technickom prevedení. SistemA je produkt vhodný pre verejné a komerčné oblasti vysoko zaťažovaných prevádzok, vnútorných a vonkajších a na odvetrané fasády

Created in the Marazzi Group research laboratory, SistemA is crystallised porcelain stoneware, created with an exclusive technology (currently under application for a patent), which has remarkable three-dimensional properties and depth of colour. Recognised as a “green” product (thanks to the Leed and Ecolabel certifications), SistemA comes with six warm, six cold and six vibrant shades, and other colours can also be custom-produced. SistemA is a perfect product for particularly high-traffic public and commercial areas, for both interiors and exteriors and for ventilated facades.

© 2013 Cominteriér